Forskjellen mellom spam og cold email

Cold emailing referer til utsendelse av eposter som mottakeren ikke har etterspurt, gjerne med tilbud eller øvrig salgsinformasjon. Dette matcher også en generell beskrivelse av spam, og selv om forskjellene er små er de veldig betydelige.

Kravene for å unngå å bryte loven:

  1. Send kun til ikke-personlige eposter (post@, firmapost@, info@, etc.)
  2. Teksten, emnet, og ev. vedlegg må ikke inneholde misvisende informasjon.
  3. Identifiser deg nøyaktig og korrekt.
  4. Sørg for at avmelding fra fremtidig mail er lett tilgjengelig.

Hvis disse kravene oppfylles har man i alle fall ikke brutt loven. Dette betyr derimot ikke at man ikke sender spam. Epostservere kan anse det som spam basert på en rekke kriterier, og mottakeren vil mest sannsynlig anse eposten som spam dersom seriøsiteten og relevansen ikke er god nok.

Cold mailing er noe enklere dersom epostlisten er «lunken». Dette er heldigvis relativt enkelt å få til ettersom Purehelp, Bisnode, og andre lar deg filtrere epostlistene veldig nøye. Jeg anbefaler å bruke en slik tjeneste, og deretter skrive eposten med spesiell tanke på den bestemte bransjen, firmastørrelsen, omsetningen, osv. som du hentet epostliste for.

Dess mer tilspisset eposten er, dess mer føler mottakeren at den ble skrevet spesifikt for dem. Dette inntrykket forsterkes dersom man i tillegg til å identifisere bedriften, også identifiserer seg personlig. Jeg anbefaler at eposten ser lik ut som en vanlig epost, med samme utforming, avsenderinfo, og signatur.

Altså, hvis eposten oppfyller lovkravene, og innholdet er seriøst og relevant for mottakeren, så vil den ikke bli klassifisert som spam. Med store mottakerliste kan det likevel være enkelttilfeller hvor det oppfattes som spam, og hvis det er mange nok risikerer man å bli «flagget» (markert som spamutsender). Dess mer målrettet man er, dess sikrere er det.

Hvorfor bruke cold emailing til å markedsføre?

Epost har desidert den beste ROI av markedsføringskanaler. Det koster praktisk talt ingenting, «alle» bedrifter har en epostadresse, og det kan ha svært høy konvertering hvis det gjøres riktig.

Man kan fritt sende epost til sine egne kunder, uten å be om tillatelse først. Men hvis man ikke har så mange kunder, har man ikke stort valg enn å drive cold mailing. Alternativet er å bygge en epostliste ved å ha påmeldingsfelt på hjemmesiden o.l., men dette kan ta svært lang tid.

Cold emailing burde ansees som en måte å bygge en base for en nystartet bedrift. Det kan være vanskelig å drive med salg og markedsføring når man ikke har en solid bunnlinje, og markedsføring via epost krever svært lav investering av både tid og penger.

Hvis man allerede har en del kunder, så vil de samme epostresursene bli bedre benyttet til mersalg. Når man først har en kundebase bør man fokusere på organisk vekst.

Når cold emailing blir en vedvarende markedsføringsstrategi for bedriften, vil det fort gå over til å faktisk være spam.

Å kjøpe epostlister

Når man kjøper epostliste lønner det seg å ikke velge det billigste alternativet. Slike lister er ofte utdaterte, noe som betyr at mange av epostene ikke kan leveres i det hele tatt. Dette liker ikke epostleverandøren din. Listen kan også ha blitt solgt til mange andre, og mottakerne sliter kanskje med mye spam fra før av. Da ignorerer de kanskje de fleste eposter som de ikke gjenkjenner.

Dersom man sender en identisk epost til mange mottakere, og en betydelig andel av mottakerne velger å slette eposten eller flytte den til spam mappen, da kan dette også føre til at avsenderen markeres som en spamutsender. Dette gjelder for så vidt også dersom hver mottaker får en unik epost, men det kan ta noe lenger tid før epostserverne blir oppmerksom på dette.

Man kan personalisere eposten, med for eksempel «Hei [navn]» i starten på eposten, slik at hver mottaker får en unik epost. Dette er selvfølgelig ikke nok, og det er mye viktigere å fokusere på å skrive en epost som mottakeren ikke ser noen grunn til å slette.

Effektive cold emails

Dersom man driver en nettbutikk kan epost markedsføring føre til salg uten videre oppfølging fra en selger, men dette er unntaket og ikke regelen.

De mest effektive cold emailene har ikke som hensikt å gjøre et salg der og da, men heller å få en kjapp respons slik at man kan ringe dem for å gjøre salget. Eventuelt kan man fortsette dialogen på epost.

På tross av hva mange tror er det ikke utformingen til eposten som konverterer. Man kan selvfølgelig øke konverteringsraten til en epost ved å justere på utformingen, men til syvende og sist er det selve teksten som gjør jobben. Utformingen/Layoutet/Designet til eposten skal kun gjøre det enklere å lese, og bringe fokus til det viktigste.

En vanlig epost, uten bilder, uthevinger, farger, og merkelige fonter, vil ofte være det aller beste. Spar på templater til nyhetsbrev og annet som sendes periodisk. Da kan det lønne seg at mest mulig med eposten er gjenkjennelig fra gang til gang.

Angående selve teksten: Gå rett på sak; beskriv kundens side av saken (problemet), deretter din side av saken (løsningen), og avslutt med hva du ønsker å konvertere til (lenke til nettsted, spørsmål du ønsker de skal svare på, etc.).

Det er selvfølgelig mange andre fremgangsmåter, men de beste jeg har sett bruker 2-4 avsnitt, og noen av dem har kun 1 setning i hvert avsnitt.

Hvorfor bør man unngå svartelisting?

Dersom domenet ditt blir svartelistet som en spamutsender vil mange epostservere flytte epostene til spam mappen uavhengig av innholdet. Andre epostservere vil fortsatt vurdere innholdet, men har en lavere toleranse. Da kan bruk av vedlegg og lenker medføre at eposten legges i spam-mappen.

Det kan også ha konsekvenser for rankingen til domenet i Google og andre søkemotorer, samt en negativ påvirkning for sidene som lenker til domenet ditt.

Effekten av svartelisting kan vedvare flere år etter at problemet er oppklart, og i enkelte tilfeller vil man aldri komme helt fri. Dette er fordi det er enklere å bli lagt til i en svarteliste, enn å bli fjernet. Mange leverandører av svartelister er lite hjelpsomme med renvasking.