Når man skal designe et produkt så er det lurt å starte med papir og blyant. Dette er en enkel måte å lage utkast på, og man får testet ut nye idéer uten at det tar for mye tid. Men hvordan får man fra skisser til en ferdig hjemmeside?

Når man tegner får man mange idéer, ofte fortere enn man rekker å tegne dem. Hvis man skal jobbe med tunge programmer og verktøy så vil det ta lang tid før man kan skille de gode idéene fra de dårlige. Det er ikke nødvendig å være flink til å tegne for å lage utkast av hjemmesider og applikasjoner. Så lenge man kan skille tekst, bilder, felter, knapper, og linker fra hverandre, så er det godt nok til å bygge videre på.

Neste skritt er å gjenskape de samme utkastene i et designverktøy som f.eks. Adobe Photoshop. Dette kan man enkelt gjøre ved å skanne arkene og bygge mer nøyaktige elementer i nye lag på toppen av arket, inntil alt er dekket. Photoshop gir oss et svært nøyaktig inntrykk over hvordan hjemmesiden vil bli seende ut. Med riktige farger, fonter, og bildegrafikk.

Har du ikke Photoshop? eller trenger du hjelp med å gjenskape dine utkast?
Send dine utkast til [email] og få en faglig vurdering og et gratis tilbud. 

Hva utgjør et godt design?

Ting ser ofte bedre ut på papir enn de gjør når de er realisert. Derfor er det ikke en god idé å ta steget direkte fra papir til å utforme en hjemmeside. Når man har gjenskapt utkastene på datamaskinen vil det fort bli opplagt om den planlagte teksten er for kort, eller om et bilde ikke passer så bra som man trodde.

Et design har lett for å bli svært komplisert, når man lar fantasien vandre. Det enkleste er ofte det beste. Dess mer «støy» en hjemmeside har, dess vanskeligere blir den å navigere for nye besøkende. Sørg for at det viktigste innholdet er fremhevet, og at viktigheten av innholdet reflekteres av plassering og størrelse.

For å teste et design bør du vise det til noen som ikke har sett det før. Du vet at designet ikke er godt nok hvis du må forklare hva formålet med siden er, eller hvordan den besøkende skal finne frem til det de ønsker. Hjemmesider er ment for å bringe de besøkende frem til bestemte undersider, eller til å gjøre bestemte handlinger. For eksempel å fylle inn et kontaktskjema, eller å handle i en nettbutikk. Dette målet burde ligge sentralt i designet, og være færrest mulig klikk unna fra enhver side.

Det er viktig å huske at design ikke er kunst. Målet er ikke at hjemmesiden skal bli vakker, men at den blir effektiv. Ønsker du hjelp med å planlegge et godt design?

Et eksempel på webdesign

Når jeg designet denne hjemmesiden startet jeg med å tegne flere utkast i en kladdebok. Fokuset for hjemmesidene er webutvikling, webdesign, og markedsføring. Og hensikten er å få de besøkende til å ta kontakt.

Formålet med forsiden er å veilede de besøkende til tjenestesiden angående et emne de er interessert i. Fra tjenestesiden skal de veiledes til å ta kontakt for et tilbud på våre tjenester.

Her er et bilde som viser design-prosessen fra kladdeboken til Photoshop:

design prosess - kladdebok til ferdig hjemmeside

Jeg fikk ikke plass til hele forsiden på ett ark, så den er fordelt på to ark. I Photoshop kombinerte jeg arkene og økte kontrasten for å få bedre oversikt. Fra dette utkastet satte jeg sammen hjemmesiden. Dette er fortsatt i Photoshop, men på dette stadiet er det vanskelig å skille utkastet fra et skjermbilde av den ferdige forsiden.

Det er viktig å tenke på hvordan de forskjellige elementene på siden skal «kollapse» når man besøker siden fra smarttelefon eller nettbrett. Ikke la responsivt design være en ettertanke, husk på at mesteparten av nettsurfing skjer fra mobile enheter.

Når alle sider og undersider er ferdig planlagt og designet begynner man arbeidet med å sette opp og utforme hjemmesiden. Hvis man gjør dette uten planer vil det ta svært lang tid å lande på et godt design. Det kan sammenlignes med å bygge ut hus uten plantegninger. Det hjelper da ikke hvor dyktig man er som arkitekt og tømrer, det blir svært mye «frem og tilbake» og sluttproduktet blir dårlig.

Vi designer temaer for WordPress og sørger for at innholdet enkelt kan endres, og at designet blir ivaretatt. Dette løser vi ved å lage egne maler for ulike undersider, og ved å sette opp egne innleggstyper, widgets, og kortkoder.

Ønsker du at vi skal lage et tema basert på dine designplaner?